ФОТОГРАФИЯ НА ДИВИ ЖИВОТНИ

Предлагаме ви две стационарни укрития за снимане на хищни птици и бозайници. Първото фотографско укритие за снимане на грабливи птици и вълци е едно от най-успешните в България, а второто укритие е сравнително ново, изградено специално за снимане на грабливи птици в полет. Предлагаме ви и фото лов от мобилни укрития.