В ТЪРСЕНЕ НА ДИВИЯ ТАРПАН

Предлагаме ви пешеходни турове в търсене на дивите коне. Цена: 270 лв. за наем на водач.

Източните Родопи са единственото място в България, където може да се видят потомци на дивия евразийски кон – тарпан /Equus ferus/. Макар че този вид див кон отдавна е изчезнал от фауната ни, неговите гени са се запазили в много от домашните породи коне. Възстановяването на тарпана е извършено на базата на селекция на домашни коне, които в миналото са били кръстосвани с тарпани. В миналото тарпани са живели от Испания до Скандинавия и Централна Русия. По литературни данни в България също са намирани палеонтоложки находки от тарпан.

Съвременната история на вида в България датира от 2011 г., когато от Холандия се внасят първите 12 животни, с помощта на българо-холандския проект „Новото тракийско злато”. Понастоящем идеята за реинтродукция на тарпаните в нашата страна, може да се счита за успешно осъществена, като към 2016 г. в дивата природа на Източните Родопи живеят над 70 коня. Тези животни напълно самостоятелно оцеляват сред вълците, а следенето на развитието на популацията им се извършва от нашите приятели от Фондация “Приятели на родопските крави” и проект „По-диви Родопи”.

Към настоящият момент съществуват два табуна, на две различни места, ходенето до които е истинско приключение. Пешеходните маршрути са дълги – общо около 5 часа (отиване + връщане). Изходни точки за тура могат да бъдат районите на Маджарово и с. Долно Черковище (комплекс „Перпера”). Пътуването с автомобил (автобус) е около 1 час, след което следва пешеходната част. По време на тура акцентираме върху супер интересната геология на района и биологичното разнообразие. При групи до 7 човека, може да се използва наш транспорт (високо проходим автомобил) и пешеходната част да се сведе до минимум.

Да видиш диви коне сред природата е изживяване, което човек запомня за цял живот! Ще ви разкажем за живота на тези изключително красиви животни, за социалното им поведение, за оцеляването им сред вълците и тяхната екологична роля в природата.

НАПРАВЕТЕ ВАШАТА ПРОГРАМА САМИ

Търсенето на диви коне прекрасно се комбинира с търсене на минерали в района на Студен Кладенец, наблюдение на други птици, земноводни и влечуги, подхранване на лешоядитепосещение на исторически места  или каякинг по яз. Студен Кладенец.